Arlbergtunnel (© VCE)

Bolo naplánovaných a zrealizovaných osem únikových a núdzových ciest. Šesť z nich sú prepojovacie tunely medzi železničným tunelom Arlberg a cestným tunelom Arlberg. Jedna úniková a núdzová cesta vedie do tunela Wolfsgruben, druhá do otvoreného terénu.

Služby: Technická a finančná kontrola