VDE 8.2, 8.1 Časť 2 Stred FF & 8.1 časť 3 Juh FF

Nové trate VDE 8.2 Erfurt–Leipzig/Halle, 8.1 Časť 2 Stred a 8.1 časť 3 Juh sú dvojkoľajové elektrifikované železničné trate so štandardným rozchodom pre vysokorýchlostnú osobnú a nákladnú dopravu. Majú celkovú dĺžku 123 km, 44 km a 22 km.

Úseky v rámci dopravného projektu German Unity No. 8 z Mníchova do Berlína sú novo vybavené pevnou jazdnou traťou.