Cesty

Okrem vysokokvalitnej cestnej siete je ďalším dôležitým zameraním riešenie vnútromestskej dopravy. Najdôležitejšími oblasťami služieb sú projektovanie ciest, trasovanie dopravy pre etapy výstavby, projektovanie cyklotrás, koncept dopravy, koncept značenia, projektové manuály, dopravné predpisy a normy a vzťahy s verejnosťou. Okrem štúdií sa vypracováva a realizuje množstvo projektov pripravených na stavbu so zameraním na Viedeň. Referencie zahŕňajú obdobie približne 25 rokov. Medzi klientov patria mestské úrady mesta Viedeň, miestne úrady v Dolnom Rakúsku, ako aj mnohé súkromné spoločnosti. Okrem samotných projektových činností sú poskytnuté požadované technické špecifikácie pri výberových konaniach.

__________________________________________

Priečinok na stiahnutie:

> Priečinok Cesty