© Dissing+Weitling

Visutý most Izmit Bay

Visutý most Izmit Bay je súčasťou novej diaľnice spájajúcej turecké mestá Izmir a Istanbul. Bude sa nachádzať na východnom konci Marmarského mora, neďaleko İzmitu a približne 50 km od Istanbulu.

Most a spojovacia diaľnica, ktorá prechádza ponad záliv Izmit, zabezpečia premávku v troch jazdných pruhoch v každom smere. Celková dĺžka mosta má byť 2682 metrov s hlavným rozpätím 1550 metrov. Výška pylónu je 252 m od hladiny mora.

Služby: Technický poradca Veriteľov (LTA)