© Toni Rappersberger

Výskumný projekt Grüngleis

Hlavnými cieľmi výskumného projektu „zelená trať“, financovaného z FFG, bol vývoj novej zelenej trate pre mesto Viedeň, technické vyhodnotenie emisií hluku existujúcej trate a novej zelenej trate a porovnanie nákladov (LCC) s inými systémami.