© AWG Architekten

Skupina Funke Medien zakladá nový viacdielny kancelársky areál v Essene v blízkosti podzemnej železničnej a električkovej križovatky „Berliner Platz“. Pre Funke Medien Group boli vykonané prieskumy na zabezpečenie požiadaviek na ochranu pred vibráciami, pomocou ktorých možno predvídať a hodnotiť očakávané imisie vibrácií.