Wiener Linien – Oberbau (© Toni Rappersberger)

Wiener Linien – Koľajový zvršok

Pevná jazdná trať, výhybky a priecestie. Pomocou dvoch testovacích tratí sa porovnal dostupný koľajový zvršok s ďalšími systémami z hľadiska emisií hluku a vibrácií prenášaných konštrukciou, železničnej techniky, nákladov a nákladov na údržbu. Na základe výsledkov bol vyvinutý nový optimalizovaný systém pre koľajový zvršok.

Služby: Vývoj, základný a detailný návrh