Zagreb–Macelj

Celková dĺžka diaľnice zo Záhrebu do Macelja je 60 km, pričom severná časť s dĺžkou 19,4 km bude úplne novovybudovaná v ťažkom teréne.

Služby: Technická a finančná kontrola / Nezávislý Inžinier