Eisenbahnbrücke Tulln (© Toni Rappersberger)

Železničný most ponad Dunaj pri Tullne nahradí nová stavba. V rámci rozhodovania o ideálnom systéme nosnej konštrukcie v kombinácii so systémom nadstavby bola vykonaná analýza LCC (analýza nákladov na životný cyklus) pre rôzne varianty.

Služby: Odhad nákladov na výstavbu, LCC-analýza