A15 Maasvlakte–Vaanplein ©VCE
A15 Maasvlakte–Vaanplein ©VCE

A15 Maasvlakte–Vaanplein

Rotterdam, Holandsko

Z dôvodu rozšírenia prístavu v Rotterdame (Europort-Maasvlakte 2) musí byť 37 km privádzača diaľnice A15 opravených, rozšírených a čiastočne novovybudovaných. Hlavné stavby sa nachádzajú v oblastiach Hartelkruis, Botlekcorridor (zdvíhací most) a križovatka Vaanplein. Celková trasa zahŕňa viac ako 50 mostných objektov.

Služby: Predbežný návrh, detailný projekčný návrh