Ak Plösslgasse | © VCE
Ak Plösslgasse | © VCE

AK Plösslgasse

Viedeň, Rakúsko

Vo štvrtom viedenskom obvode bola postavená administratívna budova s dvoma suterénnymi a siedmimi poschodiami pre Úrad práce pre Viedeň a Dolné Rakúsko. Navrhla sa predná fasáda z profilovaného skla. Bola vypočítaná simulácia budovy zohľadňujúca špecifické užívateľské, ako aj technické (HVACR) a fyzikálne podmienky, aby sa zabezpečila štrukturálna a fyzikálna, ako aj klimatická kontrola kvality.

Okrem toho sa vykonalo akustické meranie pre kontrolu deliacej steny medzi konferenčnými miestnosťami na prvom poschodí z hľadiska súladu s požadovanou vzduchovou nepriezvučnosťou.