BAB A4 Hörselberge
BAB A4 Hörselberge

BAB A4 Hörselberge

Durínsko, Nemecko

Projekt, model súkromno-verejného partnerstva (PPP alebo PFI), pozostáva z novej výstavby 22,5 km diaľnice (šesť pruhov + núdzové pruhy) a prevádzky a údržby celkovo 45 km diaľnice medzi Eisenachom a Gothou v Durínsku (východné Nemecko). Tento 60-ročný úsek už nie je schopný zvládnuť súčasný objem dopravy viac ako 40 000 vozidiel denne. 30-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu vrátane niekoľkých protihlukových stavieb a 48 mostov (vrátane štyroch veľkých mostov).

Konzorcium KONFAM vymenovalo VCE, aby vykonávala úlohu technického poradcu pre poverených vedúcich organizátorov. Preskúmali sa tieto otázky: Organizácia a schopnosti konzorcia, Environmentálne otázky, Kľúčové otázky dizajnu a výstavby, Metodika výstavby, Plánovanie a program, Návrhy prevádzky a údržby, Zmluvné záležitosti, Analýza rizík.