Bloc in Rosu
Bloc in Rosu

Blok v Rosu

Berzasca, Rumunsko

Stavebné práce na bytovom dome v Berzasca (Caras Severin) boli z finančných dôvodov zastavené v roku 1989. Objekt nie je k dispozícii už 20 rokov, keďže sa medzičasom neuskutočnili žiadne ďalšie stavebné činnosti.

Objekt pozostáva z jednej budovy s dvoma hlavnými vchodmi, ktorá bola dobudovaná do 3.NP ako hrubá stavba. Plánovacie služby zahŕňajú nadstavbu 4. poschodia a podkrovia vrátane všetkých vonkajších a vnútorných stavebných prác. V suteréne je určené vykurovacie zariadenie nakoľko obec nie je napojená na rozvod plynu. Prízemná plocha obytného domu je cca. 550 m². Doba výstavby je plánovaná na 12 mesiacov.