Chenab Bridge – Cable Crane
Chenab Bridge – Cable Crane

Chenabský most – lanový žeriav

Džammú, India

Na výstavbu a budúcu údržbu 460 m dlhého a 330 m vysokého oblúkového mosta pre železničnú trať Džammú – Šrínagar v Indii je nainštalovaný inovatívny traverzový systém lanového žeriavu. Šírka rozpätia hlavných káblov je 915 m, pylóny na koncoch majú výšku 120 m resp. 100 m. Jedna traverza vykazuje dĺžku 40 m a nosnosť háku 20 ton. Dva takéto systémy sú inštalované vedľa seba. Môžu byť prevádzkované v tandeme.

Služby: Plánovanie koncepcie, konštrukčné plánovanie stožiarov a výstuh, nelineárny káblový výpočet kompletného systému vo výstavbe a v konečnom stave, stavebný dozor konštrukcie stožiarov