Dante Alighieri © VCE
Dante Alighieri © VCE

Dante Alighieri – Škola a bazén

Bukurešť, Rumunsko

Existujúca budova školy bude prepojená s novou budovou, ktorá plní rôzne funkcie s cieľom zlepšiť existujúci štandard vzdelávania. Na ploche 3900 m² vznikne nový objekt, ktorý pozostáva z jedálne pre 200 osôb, odpočívadiel, zdravotníckeho zariadenia, multifunkčných miestností a tanečnej sály a bazéna.

Výstavba tejto budovy je v súlade s modernými štandardmi a je jedným z prvých projektov výstavby verejných budov v Rumunsku, ktoré budú financované z verejných zdrojov.

Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 16 mesiacov.