A9 Pyhrnautobahn
A9 Pyhrnautobahn

Diaľnica A9 Pyhrn

Tunelová reťaz Schön-Lainberg Sever, Rakúsko

V dĺžke 13,5 km je plánovaná nová výstavba diaľnice A9 s obojsmernou premávkou. Vzhľadom na topografické podmienky je potrebné vyraziť šesť tunelov s dĺžkou do 2,8 km. Okrem toho je v rámci služieb vybudovaných dvanásť mostných objektov, čiastočne veľmi náročných na ich konštrukciu, na prechod údoliami, ďalšie krátke tunely metódou cut & cover, ako aj potrebné zemné a cestné práce a celkové elektrické vybavenie trasy.

Služby: Stavebný dozor