Autobahn Pafos–Polis
Autobahn Pafos–Polis

Diaľnica Pafos–Polis

Cyprus

Nová diaľnica Pafos–Polis vedie z existujúcej diaľnice A6 Pafos–Limasol do Polis. Trasa je cca. 40 km, z toho prepojovacie cesty tvoria cca. 10 km. Trasa prechádza náročným horským terénom a pozostáva z deviatich viaduktov, troch tunelov, ako aj dvoch križovatiek a deviatich spojovacích bodov.

Služby: Výberové konanie na základe súťažných podkladov na vyhotovenie technického projektu / súťažného návrhu vrátane výkazu výmer