Donaubrücke Traismauer (© Toni Rappersberger)
Donaubrücke Traismauer (© Toni Rappersberger)

Dunajský most Traismauer

Dolné Rakúsko, Rakúsko

Nový most je nevyhnutnou súčasťou 4-pruhového cestného prepojenia medzi rýchlostnou cestou Kremser (S33) a rýchlostnou cestou Stockerauer (S5). Hlavný most je trojpoľový predpätý betónový most s dvoma piliermi. Stredné pole má dĺžku 156,20 m a dve bočné polia po 99,90 m. Obojsmerná navigácia bude fungovať v strednom rozpätí. Dôležitou súčasťou prác bol vývoj zakladania pilierov, ako aj návrh ekonomicky a opticky náročnej stavby.

Služby: Vypracovanie základného projektu a príprava súťažných podkladov pre most cez Dunaj, kontrola projektovania