Električka/Regionálna železnica Innsbruck

Innsbruck, Rakúsko

Sekcie O2-O3

Projekt je súčasťou električkovej / regionálnej železničnej trasy v strednom Tirolsku a zaoberá sa úsekmi O2-O3, Pradler Strasse, Pernbauerstrasse, Reichenauer Strasse až po Grenobler Brücke. Pre tieto oblasti by sa mal vypracovať návrh hlukovej a vibračnej techniky.

Za týmto účelom boli realizované komplexné prieskumy (stavebné prieskumy, základné merania vzduchom šíreného hluku a vibrácií), aby bolo možné predikovať očakávané imisie zo železničnej a stavebnej prevádzky. Cieľom tohto projektu je vybudovanie efektívnej infraštruktúry pre miestnu verejnú dopravu.