EQVIS

Európska platforma pre vizualizáciu a riadenie prírodných rizík

Otvorený zdrojový (open source) softvér EQvis je zakorenený a navrhnutý v komplexnom systéme hodnotenia dopadov zemetrasení. Je definovaný ako softvérový balík na analýzu dopadov, ktorý odhaduje vplyvy na mnohé typy infraštruktúry, pričom chápe vplyvy na spoločnosť a ekonomiku. EQvis je pôvodne založený na MAEviz, ktorý vyvinulo Stredisko pre zemetrasenie v strednej Amerike (MAE), open-source projekt postavený na rozšíriteľnom softvéri, ktorý využíva platformu Eclipse Rich Client Platform (MAEviz, 2013).

EQvis má open-source rámec, ktorý využíva pokročilé nástroje pracovného toku na poskytovanie flexibilnej a modulárnej cesty. Môže vykonávať viac ako 50 analýz od priameho hodnotenia seizmických vplyvov až po modelovanie sociálno-ekonomických dôsledkov. Poskytuje 2D a 3D mapované vizualizácie zdrojových a výsledkových údajov a poskytuje tabuľky, diagramy, grafy a tlačové zostavy pre výsledné údaje. Je navrhnutý tak, aby bol rýchlo a ľahko rozšíriteľný. Keď sa objavia nové vedecké poznatky, zdrojové údaje alebo metodológie, môžu ich vývojári alebo koncoví používatelia pridať do systému prostredníctvom zásuvného systému. Okrem toho, rozšíriteľnosť umožňuje, aby sa EQvis použil pre ďalšie budúce scenáre, ako sú iné nebezpečné udalosti, ako sú hurikány, požiare, zosuvy pôdy atď.

» Brožúra EQvis
» Popis EQvis