Estakáda Sluncová (© VCE)
Estakáda Sluncová (© VCE)

Estakáda Sluncová

Praha, Česká republika

Železničný most Estakáda Sluncová v Prahe je súčasťou nového železničného spojenia medzi pražskou hlavnou stanicou a stanicou Praha Holešovice. Konštrukcia je súvislý nosník s celkovou dĺžkou 323,8 m, pozostáva z ôsmich polí a sleduje silne zakrivený pôdorys. V rámci prebiehajúceho vyšetrovania sa uskutočnila rozsiahla dynamická monitorovacia kampaň s cieľom preskúmať počiatočný stav Estakády Sluncová. V rámci tohto hodnotenia bol vyhodnotený dynamický vplyv živého zaťaženia na únosnosť a prevádzkyschopnosť a boli navrhnuté odporúčania pre ďalšiu životnosť. Osobitná pozornosť bola venovaná analýzam vnútorného predpätia primárnej nosnej konštrukcie (hlavné nosníky v pozdĺžnom smere).