Hotel Schubertring | © Toni Rappersberger
Hotel Schubertring | © Toni Rappersberger

Hotel Schubertring

Viedeň, Rakúsko

Z dôvodu úpravy objektu Schubertring 10–12 bol vykonaný protihlukový prieskum s cieľom vyhodnotiť predpokladané emisie hluku a imisií, ako aj vykurovací a ventilačný systém situovaný na streche objektu.

Klient: AMISOLA Immobilien AG

Architektúra: Atelier Heiss ZT GmbH