Hotel and Office Buildings Belgrade
Hotel and Office Buildings Belgrade

Hotelové a kancelárske budovy Belehrad

Belehrad, Srbsko

V novom Belehrade sú v centrálnej polohe postavené štyri veže vysoké 80 až 100 m. Štyri charakteristické stavby, tri kancelárske veže a hotelová veža, sú postavené na dvojpodlažnej podzemnej garáži a sú navzájom prepojené dvoma suterénnymi podlažiami. V suteréne sa nachádzajú reštauračné a stravovacie prevádzky, servisné jednotky a rozsiahle nákupné centrum. S nadzemnou hrubou podlahovou plochou viac ako 90 000 m² sa sklenené veže stanú medzníkom pre Belehrad.

Služby: Projektový manažment, generálny projektant (kompletný návrhový balík), stavebný dozor – kontrola kvality