Innovation Test Runs Vienna–St.Pölten (© Toni Rappersberger)
Innovation Test Runs Vienna–St.Pölten (© Toni Rappersberger)

Inovačné testovacie jazdy Viedeň – St. Pölten

Viedeň/Dolné Rakúsko, Rakúsko

V priebehu spustenia prevádzky novej železničnej trasy Viedeň–St. Pölten boli počas vysokorýchlostných jázd vykonávaných na tento účel skúmané rozsiahle parametre merania. Merania zahŕňajú zaznamenávanie emisií pri prejazdoch vlakov, účinnosť systémov plávajúcich koľajových dosiek v Lainzerovom tuneli, dynamickú interakciu mostných konštrukcií a správanie koľajového systému pri rýchlostiach do V = 330 km/h.

Na základe zaznamenaných nameraných údajov bolo možné získať dôležité zistenia týkajúce sa relevantnosti bezpečnosti, účinnosti a efektívnosti. Vypracované prieskumy boli podkladom pre spustenie prevádzky trate v decembri 2012.