Kao Ping Hsi
Kao Ping Hsi

Kao Ping Hsi

Taiwan R.O.C.

Most Kao Ping Hsi na Taiwane je lanový most s rekordným prevýšením 330 metrov. Celková koncepcia mosta je inovatívna a udáva trendy. Prierez je uzavretá oceľová skriňa, navrhnutá tak, aby vydržala mimoriadne dynamické zaťaženie. Výška paluby je 3,20 metra so šírkou 34,50 metra a zavesená v strednej rovine.

Služby: Základný návrh, detailný návrh, skúšky v aerodynamickom tuneli, dynamické hodnotenie, stavebný dozor

Cena: Rakúska cena za medzinárodné poradenstvo