Qatar Pipe Bridges
Qatar Pipe Bridges

Katarské potrubné mosty

Katar

Riešilo sa sedem potrubných mostov a potrubných regálov. Ďalej bol vypracovaný detailný návrh konštrukčných uzlov a spojov na základe daných oceľových prierezov, aby bola zabezpečená plná únosnosť priľahlých prvkov.

Služby: Návrh konštrukcie