Koncept SHM pre platformu BorWinBeta

Severné more

Náplň práce zahŕňala vývoj komplexného konceptu monitorovania platformy a vypracovanie návrhu dokumentu pre celoživotné monitorovanie. Špeciálny dôraz bol kladený na dynamické správanie konštrukcie, zvarové spoje a injektážne spoje.

Súčasťou koncepcie bol aj odhad nákladov na implementáciu všetkých monitorovacích služieb.

Miesto: Severné more

Klient: TenneT TSO GmbH