Lainzer Tunnel (© Rappersberger)
Lainzer Tunnel (© Rappersberger)

Lainzerov tunel – časť Západ

Viedeň, Rakúsko

Vďaka „Lainzerovmu tunelu“ môže celá nákladná doprava prichádzajúca zo západu prejsť popod mesto a môže byť vedená do centrálnej rozvodne Kledering a plánovaných nákladných terminálov na juhu Viedne. Tunel je čiastočne situovaný pod obytnou zónou, preto je potrebný komplexný systém ochrany proti hluku a vibráciám. Vďaka rôznym plávajúcim doskám prispôsobeným okoliu je zaručená najlepšia ochrana obyvateľov. Koncepcia bezpečnosti tunela je najmodernejšia a zahŕňa napr. ochrana požiarneho vodovodu, núdzové východy a systém únikových ciest.

Služby: Stavebná logistika, koordinácia projektov a projektový manažment pre vnútorné vybavenie (koľaj, chodník, núdzové východy, požiarne vodovodné potrubie)