Cable Stayed Bridge Vladivostok
Cable Stayed Bridge Vladivostok

Lanový most Vladivostok

Rusko

Nad zátokou Zlatého rohu vo Vladivostoku je vybudovaný lanový most s hlavným rozpätím 737 m. Pylóny budú mať po definitívnom dokončení výšku 226 m. V súčasnosti sú segmenty oceľového skriňového nosníka s hmotnosťou každého 230 ton zdvíhané z oboch strán (konzolová metóda).

Pred inštaláciou prvého oceľového segmentu bola vykonaná zaťažkávacia skúška zdvíhacieho systému s prídavnou záťažou. Pracovná hmotnosť sa tak zvýšila o 30 %. Počas tohto procesu vykonala VCE merania deformácií pomocou tenzometrov na ťažných doskách aj na mostovke (prechodový úsek z predpätej betónovej mostovky na oceľovú mostovku).

Testy trvali celkovo štyri dni.