© VCE
© VCE

Leopoldovo múzeum

Viedeň, Rakúsko

Na streche Leopoldovho múzea, ktoré je súčasťou Múzejnej štvrte v centre Viedne, je vybudovaný pavilón pre budúce využitie na podujatia.

Uskutočnili sa rozsiahle merania a analýzy, aby bolo možné posúdiť vplyvy vibračne intenzívnej stavebnej činnosti pri výstavbe nivelety na strešnej konštrukcii Leopoldovho múzea na výstavné miestnosti a umelecké predmety v interiéri budovy. V tomto procese boli zistené vibrácie vyskytujúce sa pri skúšobných vrtoch na fasáde Leopoldovho múzea na pozíciách s maľbami, ktoré si zasluhujú osobitnú ochranu (Schiele, Klimt).

V koordinácii so zástupcami objednávateľa boli na základe výsledkov vypracované odporúčania pre bezpečnú montáž počas stavebných prác (premiestnenie obzvlášť kritických predmetov, elastické uloženie všetkých nástenných malieb).