Metro v Dauhe

Dauha, Katar

V rámci 1. etapy projektu metra v Dauhe budú vybudované štyri podzemné železničné trate v celkovej dĺžke 172 km. Koľajový systém je navrhnutý ako bezzáťažová trať s doskovým traťovým systémom Porr a niektoré úseky ako hmotovo-pružinové systémy. Návrh zahŕňa tunelové úseky, úrovňové úseky, koľaje na viaduktoch, ako aj výhybkové oblasti a súvisiace prechodové oblasti. Ako základ rozloženia trate bez štrku je dostupné zarovnanie revidované a upravené spoločnosťou VCE.

VCE vykonáva analýzy požiadaviek na opatrenia na zníženie emisií (napr. systémy pružín) na zabezpečenie cieľov ochrany týkajúcich sa vibrácií, pozemného hluku a hluku prenášaného vzduchom. Ako základ pre tieto výpočty boli vykonané rozsiahle merania na mieste.

Klient: Porr Qatar Construction WLL

Služby: Vývoj projektu a konfigurácia systému, koncept a detailný návrh celkového koľajového systému, zosúladenie, návrh ochrany proti hluku a vibráciám, merania na mieste