MIMOSA

Simulácia a hodnotenie viacnásobného nelineárneho modelovania stavov

Celá naša infraštruktúra starne. Pre ich riadenie je najdôležitejšie posúdenie jeho funkcie. Tradičný prístup, teda vizuálne kontroly a subjektívne hodnotenie, sa dlho nemení. Na druhej strane sa VCE sprístupnili nové poznatky z európskych výskumných projektov. To ponúka príležitosť vytvoriť úplne nový prístup k modelovaniu simulácie a hodnotenia našej infraštruktúry pomocou sofistikovaných matematických riešení a simulačných postupov.