Ta-Chi Bridge
Ta-Chi Bridge

Most Ta-Chi

Taipei, Taiwan R.O.C.

Most Ta-Chi prechádza cez rieku Keelung v Taipei. Je to lanový most s jednoplánovým káblovým usporiadaním pre hlavné pole a pylónom podopreným zadnými podperami. Mostovka a pylón pozostávajú z oceľových profilov. Šírka paluby je 40 m a max. dĺžka rozpätia je 172 m. Celková dĺžka je 420 m. Stavba nadstavby sa realizovala postupným spúšťaním z južnej podpery pomocou podpier cez rieku Keelung. Následne bol pylón namontovaný na nosník mosta, otočený do konečnej polohy a upevnený zadnými vzperami.

Služby: Predprojekt, detailný návrh, projekt stavby, stavebný dozor