NERA

Sieť európskych výskumných infraštruktúr pre hodnotenie a zmierňovanie rizika zemetrasení

NERA (2010 – 2014) je projekt infraštruktúry ES, ktorý integruje kľúčové výskumné infraštruktúry v Európe na monitorovanie zemetrasení a hodnotenie ich nebezpečenstva a rizika. NERA integruje a uľahčuje používanie týchto infraštruktúr a prístup k údajom pre výskum, poskytuje služby a prístup k údajom a parametrom zemetrasenia a produktom a nástrojom o nebezpečenstvách a rizikách.

Cieľom projektu je dosiahnuť integráciu, ktorá výrazne uľahčí medzidisciplinárne hodnotenie nebezpečenstva a hodnotenia rizík a zníži zraniteľnosť stavieb a obyvateľov zemetrasením.

» Brožúra NERA