New Beska Bridge
New Beska Bridge

Nový most Beška

Belehrad, Srbsko

Most Beška pretína Dunaj medzi Novým Sadom a Belehradom, je to križovatka koridoru 10 (E-75) s koridorom 7 (rieka Dunaj), a preto predstavuje kľúčový projekt v európskej infraštruktúrnej sieti. Nový most Beška (trojpruhový) sa preto má postaviť vedľa existujúceho mosta Beška. Most má celkovú dĺžku 2205 m. Hlavný most bude vybudovaný metódou voľnej konzoly a prístupové mosty budú vybudované pomocou systému pohyblivého lešenia. Najvyššie móla majú približne 50 m.

Služby: Kontrola projektového návrhu