New Sava Bridge
New Sava Bridge

Nový most Sáva

Belehrad, Srbsko

Nový most Sáva v Belehrade je súčasťou novej mestskej diaľnice vrátane koľaje pre električkovú trať na konštrukcii v šírke 45 m. Projekt bol vypísaný ako projekt Projektovania (VCE) a Výstavby (Strabag/Dywidag/MCE) v jednom balíku a je spolufinancovaný zo strany EÚ. V rámci predvýberového konania bol s ohľadom na referenčné kritériá zostavený užší zoznam schválených uchádzačov. V súčasnej fáze výberového konania pripravujeme technický projekt ako základ pre výpočet pre nášho klienta Strabag/Dywidag/MCE. Samotný most je asymetrický lanový most s jedným stĺpikom, hlavným rozpätím 375 m a zadným rozpätím 200 m. Most je dlhý 929 m vrátane predbrežného mosta.