Sko-Energo (© VCE)
Sko-Energo (© VCE)

Objekt Sko-Energo

Česká republika

200 m vysoký priemyselný komín zo železobetónu bol postavený v roku 1974. Celkový stav údržby konštrukcie bol analyzovaný v rámci podrobného dynamického merania konštrukcie pomocou BRIMOS®. Záznamy z permanentného merania obsahovali informácie o efektívnych zrýchleniach konštrukcie na dvoch miestach pre stanovenie únosnosti, ako aj o pohybe dvoch vybraných vertikálnych trhlín. Trvalé ročné monitorovanie stavu pomocou BRIMOS® sa vykonávalo s ohľadom na vhodné opatrenia údržby a koncepcie sanácie.