Platforma analýzy pohybu DolWinAlpha

Severné more

Platforma DolWin alpha zaznamenala neočakávane vysoké pohyby v hornej časti, dokonca aj v miernych poveternostných/morských podmienkach, ktoré majú škodlivý vplyv na elektrické vybavenie platformy a môžu tiež viesť k predčasnému poškodeniu.

Rozsah práce zahŕňal analýzu pohybu platformy DolWin1 rozdelenú do dvoch fáz. V prvej fáze sa uskutočnili merania pohybov plošiny a analýza dát. V rámci druhej fázy boli dosiahnuté dáta porovnané s očakávanou štrukturálnou odozvou platformy odvodenou z dynamického štrukturálneho modelu. Posledným krokom bolo navrhnutie technického riešenia na zníženie pohybov.

Miesto: Severné more

Klient: TenneT TSO GmbH