Ponte de Tete (© VCE)
Ponte de Tete (© VCE)

Ponte de Tete

Tete, Mozambique

Ponte de Tete bol postavený ako cestný most cez rieku Zambezi v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Ide o päťpoľový visutý most s celkovou dĺžkou 720 metrov. Ohybnú mostovku podopiera 284 závesníkov a štyri oceľové vzpery. Vzhľadom na vek mosta je nevyhnutná hustá premávka a čiastočne veľmi zlý stav sanačných opatrení mosta. Rehabilitačnú schému navrhla portugalská poradenská spoločnosť GRID. Úlohou VCE bolo posúdiť stav všetkých 284 závesov a zmerať sily závesu spôsobené vlastnou hmotnosťou pomocou BRIMOS®. Merania vykonal technik VCE v období od 29. septembra do 9. októbra 2006 pomocou BRIMOS-Recorder®.