PPP A5 Nordautobahn Schrick–Poysbrunn
PPP A5 Nordautobahn Schrick–Poysbrunn

PPP A5 Nordautobahn Schrick–Poysbrunn

Rakúsko

Projekt predstavuje 25 km dlhý úsek diaľnice A5 North/Weinviertel spájajúci Schrick a Poysbrunn (od km 23,728 do km 48,460) a bude prevádzkovaný 25 rokov (2016–2041). V rámci výberového konania na PPP projekt VCE vypracovala koncepciu údržby celého diaľničného úseku pozostávajúceho z 25 km vozovky (betónovej a asfaltovej), viac ako 40 mostov, viac ako 6 km protihlukových stien a 15 portálov. Koncept bol rozdelený do štyroch hlavných kategórií:

  • Údržba chodníkov a inžinierskych konštrukcií
  • Údržba cestnej techniky
  • Upratovanie
  • Údržba zelených plôch.