Noise prediction | © VCE
Noise prediction | © VCE

Predĺženie U1 Juh do Oberlaa

Viedeň, Rakúsko

V rámci zadania predĺženia trate metra U1 o úseky U1/5 až U1/8 ako aj U1/13 až U1/15 podľa zákona o dráhach boli v dotknutých oblastiach vypracované hlukové a vibračné prieskumy na základe poverenia viedenského dopravcu MHD.

Na tento účel boli vykonané rozsiahle základné merania na registráciu emisií vznikajúcich pri prevádzke železníc a električiek. Výsledky boli použité ako základ pre počítačové modely a boli predpovedané očakávané imisie. V tomto procese boli optimalizované akustické vlastnosti staníc.