Rhein Cascades
Rhein Cascades

Rýnske kaskády

Švajčiarsko

Rieka Rýn v Schaffhausene prechádza cez 23 m vysoký a 150 m široký útes. Pre zvládnutie turistického náporu bolo vybudované nové návštevnícke centrum s chodníkom na vyhliadkovú plošinu na hornom Belvederi. Skalné steny boli zaistené skalnými kotvami. Nad chodníkom Belvedere bolo 5 skalných kotiev a pod vyhliadkovou plošinou 6 skalných kotiev vybavených zariadeniami na meranie sily. Meracie boxy boli prepojené s centrálnym meracím systémom na vyhliadkovej plošine. Okrem toho boli nainštalované snímače teploty a vlhkosti. Namerané údaje sa získavajú každú hodinu a okamžite sa prenášajú do VCE pomocou GPRS-modemu. V prípade prekročenia vopred definovaných prahových hodnôt alarmu je klient automaticky informovaný e-mailom.