Safepipes

Hodnotenie bezpečnosti a riadenie životnosti priemyselných potrubných systémov

Projekt RTD sa zameriava na vývoj nákladovo efektívnych technológií trvalého monitorovania prístupných a neprístupných potrubných systémov s cieľom zvýšiť bezpečnosť v priemyselnej výrobe. Integrovaný prístup zahŕňa hodnotenie bezpečnosti, detekciu a lokalizáciu poškodenia, optimalizáciu návrhu, ako aj vytvorenie podpory rozhodovania založenej na znalostiach.

Európsky výskumný projekt financovaný z FP6