High School for Music and Arts © VCE
High School for Music and Arts © VCE

Stredná hudobná a umelecká škola

Bukurešť, Rumunsko

Nová budova školy plní rôzne funkcie s cieľom zlepšiť existujúci štandard vzdelávania v oblasti hudby, umenia a divadla.

Na ploche 5100 m² vzniknú nové priestory, ktoré pozostávajú z koncertnej sály pre 300 osôb, výstavných priestorov, kaviarne a čitární a skúšobní. Výstavba tejto školskej budovy je prvým verejným stavebným projektom v Rumunsku za približne 25 rokov, ktorý bude financovaný z verejných zdrojov.

Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 18 mesiacov.