SYNER-G

Analýza systémovej seizmickej zraniteľnosti a rizika pre budovy, sieť záchranných liniek a bezpečnosť infraštruktúry.

Celkovým cieľom SYNER-G je zvýšiť pochopenie zraniteľnosti rôznych spoločenských prvkov v ohrození patriacich do systému (mesto, región, sieť záchranných liniek atď.) a navrhnúť vhodné metódy a nástroje na zváženie medziprvkových a vnútrosystémových vzájomných závislostí vrátane sociálno-ekonomických čŕt. Bude podporovať využívanie moderných zdrojov a nástrojov na zmiernenie seizmického rizika a vytvorí európsky referenčný bod pre seizmickú spoločenskú a fyzickú zraniteľnosť.

Európsky výskumný projekt financovaný z FP7