© VCE
© VCE

U2 Donaustadtbrücke

Viedeň, Rakúsko

Úsek U2 Donaustadtbrücke je súčasťou predĺženia linky metra U2 zo Schottenringu do Aspernu. Táto časť začína na vysokej úrovni staničnou budovou Donaustadtbrücke, ktorá pozostáva z dvoch paralelných predpätých železobetónových skriňových sekcií ako bočných nástupíšť a dvoch vlakových koľají na vrchu prefabrikovaných betónových dosiek vložených medzi tieto skriňové sekcie. Staničný most prechádza cez šesťprúdovú diaľnicu.

Klient: Wiener Linien

Služby: Konštrukčný návrh