Urban Track

Urban Track je projektom 6. európskeho rámcového programu. Analyzujú sa modulárne typy konštrukcií, ako aj metódy konštrukcie, údržby a ochrany, aby sa získali efektívne trasy s vysokou bezpečnosťou, nízkymi nákladmi na životný cyklus, dobrým jazdným komfortom a nízkym rozptylom hluku a vibrácií.