Lift in Kotor
Lift in Kotor

Výťah v Kotore

Čierna Hora

Takmer 2000 rokov starý námorný prístav Kotor, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO, sa nachádza na pobreží Čiernej Hory. Historická pevnosť na kopci Kotor je turistickou atrakciou s veľmi ťažkou dostupnosťou. Vzhľadom na požiadavky UNESCO je možné zabezpečiť prístup do pevnosti len konštrukciou v hore. Preto má byť z mesta vybudovaný 250 m dlhý peší tunel. Na jeho konci v interiéri kopca bude na tunel napojená zvislá šachta. V tejto 250 m vysokej šachte budú návštevníkov do pevnosti prepravovať dva osobné výťahy.

Služby: Technická dokumentácia (ideový projekt a hlavný projekt)