ÖBB-Brücke Tulln
ÖBB-Brücke Tulln

Železničný most Tulln

Tulln, Rakúsko

V rámci reaktivácie západnej slučky pri Tullne je existujúci zvršok železničného mosta strhnutý a nahradený novou konštrukciou. Okrem toho sa vzdialenosť náprav koľaje zväčšila zo 4,00 m na 4,50 m. Konštrukcia je pripevnená k existujúcej spodnej konštrukcii, ktorá je na tento účel, ako aj z dôvodu vyššieho zaťaženia pre prípad nárazu nákladu, vystužená a rekonštruovaná. Cestný most situovaný vedľa železničného objektu je zachovaný.

Služby: Podrobný návrh, koordinácia výstavby