© ARGE FF/MFS Nord-Süd-Verbindung
© ARGE FF/MFS Nord-Süd-Verbindung

Železničný tunel Berlín

Nemecko

Bezzáťažová trať a plávajúca koľajová trať

Úsek Severo-južný železničný tunel Berlín pokrýva úsek od novej železničnej stanice Lehrter cez vládnu štvrť po Potsdamer Platz a ďalej na juh. Keďže v tejto oblasti existujú alebo sa plánujú kvalitné budovy, sú potrebné rozsiahle opatrenia na minimalizáciu vibrácií a imisií zvuku prenášaného tuhými látkami.
Spolu to predstavuje 24 km tratí.

Služby: Technické spracovanie funkčného výberového konania, konzultácie vo fáze zadávania zákazky, detailný konštrukčný návrh v plánovacom procese